Vitajte na našej stránke!
 

  • Sme skupina kresťanov z Bratislavy a okolia. Srdečne vás pozývame na naše stretnutia, ktoré sú otvorené pre všetkých hostí.
  • Naše stretnutia sú veľmi jednoduché. Nič sa od vás neočakáva. Jednoducho príďte.
  • Prijímame Bibliu ako meradlo nášho života a viery. Veríme, že Biblia je Božie slovo pre všetkých ľudí.
  • Osobne sme spoznali, že Boží Syn Ježiš prišiel na túto zem, aby nám povedal pravdu o nás a o Bohu. Uverili sme tomu a prijali od Boha nový život ako dar.
  • Ježiš povedal: "Lebo čo prospeje človeku, keby získal hoci celý svet a sám seba by zahubil?!" (Lukáš 9:25)
  • V Biblii sa píše: "Lebo ste milosťou spasení skrze vieru, a to nie zo seba, je to dar Boží". (Efezanom 2:8)

Myšlienka

"Hradská cesta, o ktorej hovorí Izaiáš, je svätá a ja nevidím žiaden dôvod prečo by sme to mali meniť (Izaiáš 35:8). Ani keď chúťky niektorých kresťanov, ktorý prídu do zboru, pre mňa z neznámeho dôvodu, sú odlišné. Nerozumiem však, ako si chcú zvyknúť na sväté mesto, keď cesta do neho sa im zdá príliš svätá." (anonym)

Stíšenie na každý deň

Ale keď prijde on, ten Duch pravdy, uvedie vás do každej pravdy (Ján 16:13) - "Pravda je podobná rozľahlej jaskyni, do ktorej túžime vstúpiť, ale nedokážeme si ju sami pop...." (Charles H. Spurgeon)

 

-->

Novinky

Kázané slovo
14.04. Prechod z kráľovstva diabla do kráľovstva Boha [Daniel (2)] (Ivan Jaborník)
07.04. Musíme sa očisťovať, lebo sme určení na vznešené ciele [2. Timotejovi (6)] (Vladimír Šuplata)
Dokumenty v Biblickej knižnici
13.09. 23. september 2017 a Zjavenie 12 – existuje medzi nimi nejaký súvis? (Ján Šichula)
27.08. Tetrády červených mesiacov a biblické proroctvá – existuje medzi nimi nejaký súvis? (Ján Šichula)
Piesne
06.01. Pán Boh je prítomný (Gerhard Tersteegen)
09.11. Žalm 119:97-112 ()
Jarná víkendovka cirkvi NKZ BA sa udeje od 19.5.2017 do 21.5.2017

Ranné nedeľné zhromaždenia o 9:30

kázanie z Božieho slova, modlitby, spievané chvály, voľný čas na rozhovory.
Miesto konania: MAPKA
Budova Apollo klubu
Súkennícka 4, Bratislava
(zhruba 1 km juhovýchodne od autobusovej stanice Mlynské Nivy)
Termíny stretnutí:
Každú nedeľu o 9:30 (najbližšie 28.júla 2019)

Biblické výklady v párnu stredu o 18:00

Tematicke biblické výklady s cieľom hlbšieho porozumenia Božieho slova
Miesto konania:
Budova Apollo klubu
Súkennícka 4, Bratislava
(zhruba 1 km juhovýchodne od autobusovej stanice Mlynské Nivy)
Termíny stretnutí:
Najbližšie v stredu 3.5.2017

Večera Pánova v nepárnu nedeľu o 12:00

Spoločenstvo pri stole Pána Ježiša podľa jeho ustanovenia
Miesto konania:
Budova Apollo klubu
Súkennícka 4, Bratislava
(zhruba 1 km juhovýchodne od autobusovej stanice Mlynské Nivy)
Termíny stretnutí:
Najbližšie v nedeľu 30.4.2017

Bratislava, Súkennícka 4, budova Apollo klubu
(c)1998-2019 NKZ Bratislava. Stránka sa napĺňa novým materiálom. Pre lepší prehľad, prosíme, pravidelne navštevujte zvolené sekcie. Kontakt na zbor: zbornkzba@gmail.com.